Hjem

Beskrivelse

 

 


VELKOMMEN TIL OSS

Stavanger Søemandsforening ble stiftet

den 12 desember 1850.

Foreningens formål og oppgave er å virke til gagn for

sjømannstanden og skipsfarten, samt være et hyggelig

samlingsted for sine medlemmer.


 

Styret i Stavanger Søemandsforening for perioden 2022-2023 er:

Formann Kjell Magne Olsen

Nestformann Steinar Warland

Styremedlemmer, Pål Brun, Gunnar Borg-Vatne. Birger J. Olsen og Thore Larsen

Varamenn 1.Sigmund Hagen 2.Frank Svanes 3.Andreas Ingsøy.

 

 

 

Styret i SSSF for 2022-2023 består av formann Sigurd W. Jansen, styremedlemmene Leif Helland, Lars Fiskaa, Egil Svela og Odd M. Strømme.

Varamenn Einar Næss og Paul Roy Pallesen.


 


 


Foreningen ønsker nye medlemmer.

For nærmere informasjon om 
medlemsskap kontakt 

vår sekretær Sjøkaptein Kjell O. Bjerga

Telefon 51525550

eller e-post : stavans@online.no

STAVANGER SØEMANDSFORENING


Postadresse:  POSTBOKS 3, Sentrum, 4001  STAVANGER.


Besøksadresse: STRANDKAIEN 16


INNGANG FRA HELMICH GABRIELSENS PLASS

 

 

 

News
Search