Hjem

Beskrivelse

 

 


VELKOMMEN TIL OSS

Stavanger Søemandsforening ble stiftet

den 12 desember 1850.

Foreningens formål og oppgave er å virke til gagn for

sjømannstanden og skipsfarten, samt være et hyggelig

samlingsted for sine medlemmer.


 

-----------------------------------------------------------


Styret i Stavanger Søemandsforening 


for 2020  - 2021 er:

 

 

 

Formann Kjell Magne Olsen

 

 

Nestformann Steinar Warland

 

 

 

Styremedl.:  


Gunnar Borg - Vatne


Thore Larsen,

 

Marthon Ferkingstad , 

 

Pål Brun.

 

 

Varamenn:    


Birger J. Olsen 1 varam.

                

Trygve Nordvik 2 . varam.


Sigmund  Hagen 3. Varam.

 

                                       


Foreningen ønsker nye medlemmer.

For nærmere informasjon om 
medlemsskap kontakt 

vår sekretær Sjøkaptein Kjell Bjerga

Telefon 51525550

eller e-post : stavans@online.no

STAVANGER SØEMANDSFORENING


Postadresse:  POSTBOKS 3, 4001  STAVANGER.


Besøksadresse: STRANDKAIEN 16


INNGANG FRA HELMICH GABRIELSENS PLASS

 

 

 

News
Search