Foreningen har sommerstengt.
Åpner igjen den 5. August