Utenlandsturen 2020 er nå lagt ut under
 Turer 2020