Julemøte i Sjømannskirken på Tjensvold den 15 desember er kanselert grunnet CV 19 epidemien.