Adresseforandring

Fra 21 August er postadressen til foreningen
POSTBOKS 3, 4001 STAVANGER