Viktige opplysninger

FORENINGEN BLIR SOMMERSTENGT F.O.M. 23. JUNI T.O.M. 5. AUGUST.

Foreningen holder åpent f.o.m. 6. august 2018

Under Tall Ship Race vil foreningen holde åpent  26.-27.- og 28. juli  fra kl 11.00 til kl 15.00

KRIGSSEILERREGISTERET/SJØHISTORIE

https://www.krigsseilerregisteret.no/no
MINNEHALLEN I STAVERN

Minnehallen er Norges nasjonale monument over falne
Norske sjøfolk 
under 
første og andre verdenskrig.
Klikk på dette nettstedet 
Minnehallen (Stavern)  for flere opplysninger.SJØMANNSTREFFENE
I Tjensvoll Kirke.

Se program under "Sjømannskirka".


Nye førerkortregler fra 19. januar 2013

Fra 19. januar gjelder en rekke endringer i førerkort-reglene. Dette er de nye reglene:

Helseattest kreves fra fylte 75

Dagens ordning med å ha en «liten legeattest» for å kunne kjøre etter fylte 70 år utgår. Nå er ditt førerkort gyldig til du fyller 75 år uten noe ekstra attest.

Fra du har fylt 75 år, må du ha helseattest fra lege. Legen vurderer din helse og vil normalt skrive ut en helseattest for ett, to eller tre år.

Deretter må du til en av Statens vegvesen sine trafikkstasjoner for å få utstedt et nytt førerkort. Etter 19. januar 2013 skal alle rettigheter framgå direkte i førerkortet. Førerkortet som blir utstedt er gyldig for like lang tid som helseattesten.

Gebyr for førerkortutstedelse er 240 kr og 65 kr for bilde.

Vær oppmerksom på at legene har plikt til å melde ifra til helseavdelingen hos fylkesmannen dersom pasienten ikke fyller helsekravene uavhengig av alder.

Overgangsregler: Har du den 19. januar 2013 en gyldig «liten» legeattest og blir eller er blitt 75 år, kan du kjøre så lenge attesten varer.

Les mer om de nye helseattestregleneSjøkartverket:

 http://www.statkart.no/nor/Statens_kartverk_Sjo/NØDPLAKAT: STATENS KARTVERK
søk:

http://www.statkart.no/?module=Articles;action=Article.publicShow;ID=15705
ENKLERE DIALOG MED DET OFENTLIGE søk:

https://www.altinn.no/STAVANGER KULTURHUS:

http://stavanger-kulturhus.no/soelvbergetSØRVESTREISER:

http://www.sorvestreiser.no/SKUDENES SJØMANNSFORENING:

http://www.skudenes-sjomannsforening.com/

 

 

News
Search