Viktige opplysninger


KRIGSSEILERREGISTERET/SJØHISTORIE

https://www.krigsseilerregisteret.no/no
MINNEHALLEN I STAVERN

Minnehallen er Norges nasjonale monument over falne
Norske sjøfolk 
under 
første og andre verdenskrig.
Klikk på dette nettstedet 
Minnehallen (Stavern)  for flere opplysninger.SJØMANNSTREFFENE
I Tjensvoll Kirke.

Se program under "Sjømannskirka".NØDPLAKAT: STATENS KARTVERK
søk:

https://www.kartverket.no/Kart/Nodplakat/

Ein nødplakat har all informasjonen nødetatane treng for å finne fram når du treng rask hjelp.

 Skriv ut og heng opp til dømes på hytta!
ENKLERE DIALOG MED DET OFENTLIGE søk:

https://www.altinn.no/STAVANGER KULTURHUS: 

 

 

News
Search