Sjømannskirka 2017


 

 

Sjømannstreffene høsten  2017

 

Tradisjonen tro møtes vi i Tjensvoll-kirken (menighetssal) kl.11.00 og hele seansen med program varer i ca. 2 timer.

 

5. september:    Kantor Stein Mangersnes forteller og viser bilder fra sitt opphold i Singapore.

 

3. oktober:          Sogneprest Helge Helgesen: Milleniumsmannen Martin Luther. Hva han har betydd for vår kultur.

 

7. november:      Sjømannsprest Frank Skofteland: Sjømannskirken i New Orleans i fortid og nåtid.

 

19. desember:    Julemøte i god tradisjonell stil: Shantykoret opptrer.

 

Vennligst gjør møtene kjent for andre interesserte.

Hjertelig velkommen!

 

Stavanger, 23. august 2017

 Med vennlig hilsen

 

Atle S. Johansen(leder)                                  

  Helge Helgesen(sign.)

(tel. 51 52 37 60/971 33 201)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


 

               

 

 

 

                         

 

 

News
Search