Arrangementer

 

 

                             Stavanger Sømandsforening


PLANLAGTE ARRANGEMENTER 2023

For å være med på arrangementene må all påmelding skje fysisk ved å skrive seg på utlagt liste i foreningen


 


 

 


23. mai. Tirsdag. Planlagt  Dagstur til Jæren (Farsetur).  Beskrivelsen av turen er å finne under menyen Turer 2023.

Beskrivelsen vil også bli lagt ut i foreningen samtidig med at påmeldingslisten legges ut den 14 april


19. september. Tirsdag kl 1100. Formiddagstreff, enkel servering.  Bindende påmeldingsliste legges ut i foreningen den 1. september.


20 oktober. Fredag Kl. 1800. Hyggeaften for medlemmer med ledsagere.  Bindende påmeldingsliste legges ut i foreningen den 5. 0ktober


17. nov. Fredag kl. 1900 skipskostaften for medlemmer.


  8. des. Fredag kl. 1900. Julebord for medlemmer med ledsagere.


15. des. Fredag kl. 1900. Julebord for medlemmer med ledsagere.


20. des. Onsdag. Servering av Gløgg i foreningen.


31. des. Fredag kl. 1900. Nyttårsgalla for medlemmer med ledsagere. 


                              

NB: Påmeldingsliste for Julebordene og Nyttårsgalla legges ut i foreningen  14.dager før arrangementene. 


NB:     Ved alle våre arrangementer er det bindende påmelding, blir man forhindret fra å komme, må dette meldes fra senest  6 dager før arrangementet for å få refundert påmeldingsgebyret.

                       


  

                             

 

 

 

Husets Selskapslokaler:


I våre flotte lokaler med et utsøkt maritimt miljø arrangeres formiddagstreff og hyggekvelder.

SPISESALEN:

SKIPPERSTUEN:
(dette er den gamle skipperstuen) 

 

News
Search