Arrangementer 2020


Arrangementer for året 2020 .

 

 

18. feb. Tirsdag kl 1100. Formiddagstreff, enkel servering. Påmeldingsliste legges ut i foreningen den 1. februar.

 

28. feb.  Fredag kl. 1700. Generalforsamling med påfølgende torskeaften. Bindende påmeldingsliste til torskeaften legges ut i foreningen 1. februar.

 

17.april. Fredag kl. 1900. Hyggeaften for medlemmer med ledsagere
Bindende påmeldingsliste legges ut i foreningen den 18. mars.

 

14. mai. Torsdag. Dagstur med buss gjennom Ryfast & Ryfylke. Påmeldingsliste er lagt ut i foreningen

 

Ultimo august 2020 eventuelt utenlandstur. (Nærmere opplysninger om turen blir lagt ut på vår hjemmeside under Turer 2020 og i foreningen når alle formaliteter er i orden)

 

22. september. Tirsdag kl 1100. Formiddagstreff, enkel servering. Påmeldingsliste legges ut i foreningen den 1. september.

 

23. Oktober. Fredag kl 18.00. Foreningens 170 års jubileumsfest i Atlantic Hall. Bindende påmeldingsliste legges ut i foreningen

 

 

13. nov. Fredag kl. 1900 skipskostaften for medlemmer.

 

04. des. Fredag kl. 1900. Julebord for medlemmer med ledsagere.

 

11. des. Fredag kl. 1900. Julebord for medlemmer med ledsagere.

 

18. des. Servering av Gløgg i foreningen.

 

31. des. kl. 1900. Nyttårs galla for medlemmer med ledsagere.  


                                

 

 

                                

 NB: Påmeldingsliste for Julebordene og Nyttårsgalla legges ut i foreningen i november.  Bindende påmelding.


NB: Ved alle våre arrangementer er det bindende påmelding, blir man forhindret fra å komme, må dette meldes fra senest 4 dager før arrangements dato. 


                            

                             

 

 

 

Husets Selskapslokaler:


I våre flotte lokaler med et utsøkt maritimt miljø arrangeres formiddagstreff og hyggekvelder.

SPISESALEN:

SKIPPERSTUEN:
(dette er den gamle skipperstuen) 

 

News
Search