Arrangementer 2022

 

 

PLANLAGTE ARRANGEMENTER 2022


For å være med på arrangementene må all påmelding skje fysisk ved å skrive seg på utlagte liste i foreningen.


Merk: Denne listen over arrangementer er forandret fra forrige liste, dette grunnet stadig endring i Koronavedtektene.(Vær oppmerksom på at det kan bli flere forandringer) så følg med.

 

 


25. feb.  Fredag kl. 1700. Generalforsamling. Servering etter generalforsamlingen.  Bindende påmeldingsliste legges ut i foreningen 9.februar. 


8. mars. Tirsdag kl. 1100.  Formiddagstreff, enkel servering.   Påmeldingsliste legges ut i foreningen den 15. februar.


1. april. Fredag kl. 1800. Hyggeaften for medlemmer med ledsagere.Bindende påmeldingsliste legges ut i foreningen i mars.


24. mai. Tirsdag. Planlagt  Dagstur, foreløbig ukjent destinasjon.


20. september. Tirsdag kl 1100. Formiddagstreff, enkel servering.   Påmeldingsliste legges ut i foreningen den 1. september.


Oktober. Temaaften. Program kommer senere. Enkel servering.


21 oktober. Fredag Kl. 1800. Hyggeaften for medlemmer med ledsagere.    Bindende påmeldingsliste legges ut i foreningen den 5. 0ktober.


18. nov. Fredag kl. 1800. Skipskostaften for medlemmer.


09. des. Fredag kl. 1800. Julebord for medlemmer med ledsagere.


16. des. Fredag kl. 1800. Julebord for medlemmer med ledsagere.


21. des. Servering av Gløgg i foreningen.


31. des. kl. 1800. Nyttårsgalla for medlemmer med ledsagere. 


PS: Ettersom det er usikkert med hensyn hvordan koronasmitten utvikler seg vil vi ikke ha noen utenlandstur iår, men vi har  planer om en ukes  tur i Norge i begynnelsen av september.    

                             

 NB: Påmeldingsliste for Julebordene og Nyttårsgalla legges ut i foreningen  14.dager før arrangementene.  Bindende påmelding.


NB: Ved alle våre arrangementer er det bindende påmelding, blir man forhindret fra å komme, må dette meldes fra senest 4 dager før arrangements dato.

                       

 


 


 

 

 

 

     

                             

 

 

 

Husets Selskapslokaler:


I våre flotte lokaler med et utsøkt maritimt miljø arrangeres formiddagstreff og hyggekvelder.

SPISESALEN:

SKIPPERSTUEN:
(dette er den gamle skipperstuen) 

 

News
Search