Stiftelsen

STIFTELSEN STAVANGER SØEMANDSFORENINGS LEGATER

 

Stiftelsen Stavanger Søemandsforenings Legater er en privat og

selveiende stiftelse med formål å forvalte Stavanger Søemandsforenings

legater som støtter veldedige og allmennyttige formål.

 

Herunder skal stiftelsen arbeide for støtte til omsorg, kultur og velferdstiltak 

for sjøfolk og deres etterlatte fra Stavanger og omegn. 


Videre kan det gis støtte til etter- og videreutdanning for sjøfolk og barn 

av sjøfolk, samt ivareta Stavanger og omegns sjøfartshistorie.

 

Alle opplysninger som fremkommer i søknadsskjemaet eller som vedlegg 

til dette, vil bli behandlet konfidensielt

 

Søknadsfrist i henhold til annonse i dagspressen:

 
SØKNAD ON STØNAD:

Søknadsskjema fåes  ved henvendelse til:

Stavanger Søemandsforening
Nedre Strandgate 17/19
4005 Stavanger
Tlf: 51 52 55 50